Revalidatiefysiotherapie

De revalidatiefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor patiënten die te maken hebben met een complexe gezondheidsproblematiek. Deze zorg is vaak vergelijkbaar met de specialisatie geriatriefysiotherapie.

Het gaat hierbij vooral om patiënten die als gevolg van één of meerdere aandoeningen (zoals een Hoog Energetisch Trauma (HET) of Cerebro Vasculair Accident (CVA) complexe verschijnselen vertonen met als gevolg (gedeeltelijke) afhankelijkheid van derden.

De fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De patiënten doen vooral (functionele) oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Tot het werk van de revalidatie-fysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en mantelzorgers, over het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

De specialisten zijn Corine Politsch-Cuijpers, Kaipo Meuwis, Veerle Heiligers, Floor Vossen en Ümit Akel.