Gangbeeldanalyse en loopscholing

Een gangbeeldanalyse is een gespecialiseerde onderzoeksmethode om het lopen en eventuele afwijkingen (t.o.v. de standaard) in kaart te brengen.

Het doel van een gangbeeldanalyse is goed inzicht krijgen in het looppatroon en/of op welke manier dit te beïnvloeden is om adviezen voor verdere behandeling te kunnen geven.
De gangbeeldanalyse bestaat uit een combinatie van de volgende onderdelen:

Lichamelijk onderzoek

De fysiotherapeut onderzoekt de bewegingsmogelijkheden van de belangrijkste gewrichten, de lenigheid, kracht en eventuele spasticiteit. 

Metingen

De comfortabele en maximale loopsnelheid, balans en loopomgeving worden door diverse meetinstrumenten in kaart gebracht.

Videoregistratie

Om het lopen goed te kunnen bestuderen, wordt gebruikgemaakt van videoregistratie (na schriftelijke toestemming via een “Informed Consent”). Indien gewenst kan een uitgebreide voetdrukanalyse gemaakt worden in samenwerking met de collega’s van Toppodo in het Gezondheidscentrum. 

De gangbeeldanalyse duurt tussen de 30 minuten en een uur afhankelijk van de mate van complexiteit. 

Indien uit de gangbeeldanalyse blijkt dat er sprake is van beperkingen in het looppatroon, dan zal in onderling overleg besloten worden welke behandelvorm past bij de gevonden beperking. De meest voor de hand liggende behandeling is (functionele) loopscholing.

Met looptraining streven we de volgende doelen na:

 • Herstel/vermindering van klachten zoals: pijn, zwelling, verminderde spierkracht en verminderde bewegingsmogelijkheid van de gewrichten
 • Verbetering van het looppatroon
 • Verbetering van het duurvermogen
 • Zelfstandigheid gedurende dagelijkse activiteiten (zoals zitten, staan, (trap)lopen en rennen)
 • Advies over de manier waarop, hoeveel en hoe vaak u mag belasten

Wat is kenmerkend voor deze behandelvorm?

 • Een lage behandelfrequentie: maximaal 1 behandeling van 30 minuten per week.
 • Het trainen van dagelijkse activiteiten (zoals het (gaan) zitten, het (gaan) staan, lopen en traplopen.
 • Uw zelfstandigheid.
 • Uw motivatie: alleen gemotiveerde patiënten behalen een optimaal behandelresultaat.
 • De fysiotherapeut controleert of er sprake is van bijkomende problemen zoals: pijn, zwelling, ontsteking, verminderde spierkracht en/of verminderde bewegingsmogelijkheid.
 • De fysiotherapeut heeft de rol van begeleider/coach.