Tarieven

Er is geen verwijsbrief nodig om een afspraak te maken bij Fysiotherapie Corine Cuijpers.

U kunt gewoon bellen of mailen voor een eerste afspraak.

Deze eerste afspraak is een intakegesprek waarin we gezamenlijk vaststellen of u voor fysiotherapeutische behandeling in aanmerking komt:

  • In verband met de vergoeding door uw zorgverzekering willen we graag met u in kaart brengen, of u al behandeld wordt of werd door andere (para-) medische disciplines
  • In verband met een eventuele chronische indicatie kan het zijn, dat we het beter vinden dat u eerst contact zoekt met uw huisarts of medisch specialist

Als na de intake blijkt dat u voor fysiotherapeutische behandeling in aanmerking komt, kunnen we een behandelplan opstellen en meteen beginnen.

Fysiotherapie zonder verwijsbrief als u 18 jaar of ouder bent

Fysiotherapie wordt bij niet-chronische aandoeningen niet vergoed vanuit de basisverzekering. U krijgt een rekening voor onze behandelingen.

Als u een aanvullende verzekering heeft, worden fysiotherapeutische behandelingen tot en met het verbruiken van de aanvullende dekking (in “€” of het aantal behandelingen) vergoed. Wij declareren uw behandelingen dan rechtstreeks bij uw zorgverzekering.

Fysiotherapie na chronische indicatie door uw huisarts of medisch specialist als u 18 jaar of ouder bent

Het kan ook zijn dat u van uw huisarts of medisch specialist een verwijzing voor fysiotherapie heeft gekregen. Fysiotherapie en geriatrie-fysiotherapie worden bij chronische aandoeningen vanaf de 21ste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering, de eerste 20 behandelingen betaalt u zelf.

Als u een aanvullende verzekering heeft, worden fysiotherapeutische behandelingen tot en met het verbruiken van de aanvullende dekking (in “€” of het aantal behandelingen) vergoed. Wanneer u uw eigen risico in de basisverzekering verbruikt heeft, wordt fysiotherapie vervolgens vanaf de 21ste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Wij declareren uw behandelingen dan rechtstreeks bij uw zorgverzekering.

Elke aanvullende verzekering is anders samengesteld voor wat betreft het bedrag in “€” of het aantal te vergoeden behandelingen waar u recht op heeft.

Tabel

 

Uw aandoening

U heeft een
basisverzekering [1] [2]

U heeft een
aanvullende verzekering

U bent
jonger dan 18 jaar

Niet-chronische aandoeningen (geen verwijsbrief nodig)

Vergoeding van negen of maximaal negen extra behandelingen via de basisverzekering

Vanaf de 19de behandeling heeft u een aanvullende verzekering nodig voor vergoeding (kinderen tot 18 jaar zijn verzekerd voor zorg uit het aanvullende pakket van de ouder waarbij ze staan ingeschreven)

Chronische aandoeningen volgens de “lijst Borst” (verwijzing door uw huisarts of medisch specialist)

Vergoeding van alle behandelingen via de basisverzekering

n.v.t.

U bent
18 jaar of ouder

Niet-chronische aandoeningen (geen verwijsbrief nodig)

Altijd uit eigen middelen

Tot en met het verbruiken van de aanvullende dekking (in “€” of het aantal behandelingen) via de aanvullende verzekering; vervolgens uit eigen middelen

Chronische aandoeningen volgens de “lijst Borst” (verwijzing door uw huisarts of medisch specialist)

Vergoeding voor 3 tot maximaal 12 maanden, maar altijd tot en met de 20ste behandeling uit eigen middelen (vanaf de 21ste behandeling vergoeding via de basisverzekering) [3]

Tot en met het verbruiken van de aanvullende dekking (in “€” of het aantal behandelingen) via de aanvullende verzekering; vervolgens volmaken tot 20 behandelingen uit eigen middelen; vanaf de 21ste behandeling via de basisverzekering [4]

 

[1] Uw totale zorgkosten zijn relevant voor het verbruik van uw eigen risico
(link: https://www.zorgwijzer.nl/faq/eigen-risico)

[2] Bij enkele zorgverzekeringen worden verschillende paramedische disciplines qua budgettering gekoppeld

  • o.a. fysiotherapie, Cesar of Mensendieck therapie worden vanuit hetzelfde budget vergoed
  • u kunt behandelingen bij deze disciplines niet op één dag combineren, slechts één behandeling wordt per dag en per discipline vergoed

[3] bij enkele aandoeningen wordt dit eenmalig vastgesteld (bijvoorbeeld bij CVA, Parkinson, MS en dwarslaesie)

[4] Al naar gelang verbruik van uw eigen risico in de basisverzekering

Gedetailleerde informatie omtrent uw zorgverzekering vindt u in de polisvoorwaarden of via de onderstaande link:

www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie#vergoedingen

 

Behandeltypes en tarieven voor particuliere facturen

Tarief

Screening, intake en onderzoek (DTF)

€ 53,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 40,00

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

€ 55,00

Reguliere zitting fysiotherapie

€ 35,00

Reguliere fysiotherapie aan huis

€ 45,00

Geriatriefysiotherapie

€ 45,00

Geriatriefysiotherapie aan huis

€ 55,00

Eenvoudige korte rapportage

€ 35,00

Complexe, tijdrovende rapportage

€ 55,00

Zitting Kinderfysiotherapie

€ 45,00

Zitting Kinderfysiotherapie aan huis

€ 55,00

Zitting Kinderfysiotherapie instelling

€ 55,00

Instructie overleg ouders van patiƫnt

€ 30,00

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport

€ 30,00

Screening, intake en onderzoek kinderfysiotherapie

€ 40,00

Fysiotherapie Corine Cuijpers

Oude Akerstraat 50
6268 NE Bemelen

Telefonische bereikbaarheid
Op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
043-8526837

Privacystatement
KvK 57828660

Fotografie: Paul Salemink

website door Sparkybag