Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen: de geriatrie-fysiotherapeut.

De geriatrie-fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden, maar ook gevoelens als eenzaamheid, angst en depressies.

Na het concretiseren van de hulpvraag doen de patiënten vooral (functionele) oefentherapie, gericht op het (terug) krijgen van de controle over de bestaande problematiek en het (weer) zelfstandig kunnen functioneren.

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Geriatriefysiotherapie (link: https://nvfg.kngf.nl/)

De geriatrie- en revalidatiefysiotherapeuten van Fysiotherapie Corine Cuijpers willen het beste uit de patiënt zélf halen. We bouwen daarbij op jarenlange therapeutische ervaring, kennis en passende meetinstrumenten, maar ook op goede gespreksvaardigheden, geduld, enthousiasme en een open houding ten aanzien van nieuwe technologieën.