Verwijzers

Op deze website van Fysiotherapie Corine Cuijpers vindt u alle informatie over de praktijk en de behandelingen die voor u van belang kunnen zijn.

Binnen de gezondheidszorg kunnen patiënten vele wegen bewandelen om hulp te krijgen voor een probleem.

De vraag of de geboden hulp de meest optimale is voor de persoon in kwestie, houdt Corine Politsch-Cuijpers sinds jaar en dag bezig. Het begint vooral met de motivatie en de wil van de patiënt om zoveel mogelijk controle (terug) te krijgen over de bestaande problematiek en autonomie.

De hulpverlener dient te beschikken over de vaardigheden en recente ontwikkelingen om het beste uit de mens zélf te halen. Goede (gespreks-)vaardigheden, kennis, ervaring, geschikte vragenlijsten, meetinstrumenten en open staan voor nieuwe technologieën zijn hierbij onmisbaar, evenals geduld en enthousiasme.

De aandoening van de patiënt doet er in principe niet direct toe. Kennis van de diverse aandoeningen is uiteraard wel van belang om eventuele complicaties of contra-indicaties te signaleren. Bij onze doelgroep gaat het vooral om het bevorderen van de eigen autonomie en de kwaliteit van leven ondanks de aandoening.

Kernpunten zijn multiproblematiek; complexiteit; hoge (biologische) leeftijd; cliënt en zijn omgeving; functioneel (niet stoornis) gericht.

Het team van Fysiotherapie Corine Cuijpers streeft samen met de patiënt naar een spoedige terugkeer in de eigen omgeving, waar een team vanuit de wijk samenwerkt met de patiënt en de directe omgeving naar een optimaal en zelfstandig herstel.

Op dit moment komen naar onze mening nog teveel ouderen in een herstelzorg terecht, waardoor het risico aanwezig blijft dat patiënten, bij twijfel van het team over terugkeer naar de thuissituatie, toch nog institutionaliseren.

Als geriatrie- en revalidatiefysiotherapeuten zijn wij gespecialiseerd in de complexiteit van zorg die de twee genoemde doelgroepen met zich meebrengen. Het is een uitdaging om met onze kennis en ervaring in de nabije omgeving van de patiënt met andere disciplines uit de wijk samen te werken aan herstel en zelfredzaamheid.